Χάρτης των Γεύσεων 2019

Η συμμετοχή μας στον Χάρτη των γεύσεων 30/011-1/12/2019 στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα