Διασφάλιση Ποιότητας

Τα προϊόντα που εμπορευόμαστε είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας για τρόφιμα, τα οποία είναι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε.

elias valavanis
valglass bottles